Kwadrans w piekle

Kwadrans w piekle! Trenażerowa czasówka w Tomar Sport 

Sprawdź swoją formę i dołącz do rywalizacji w sklepie Tomar Sport. Przejedź 9-kilometrową trasę Hilly Route na platformie ZWIFT w formule jazdy na czas ze startu lotnego. Zgarnij wyjątkowe nagrody! 

Nagrodzimy 3 najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn! 

Rywalizacja odbędzie się w dniach: 20.02 - 4.03. Organizator dla każdego z uczestników przewiduje godzinę czasu która uczestnik poświęca na zmierzenie i zważenie się, rozgrzewkę, próbę czasową oraz rozjazd po wysiłku. 

 

Rywalizacja odbywa się na w specjalnie wyznaczonej i przygotowanej strefie w sklepie Tomar Sport przy ul. Klasztornej 31 w Krakowie. Organizator zapewnia sprawny trenażer, wentylator,  telewizor, laptopa podłączonego do internetu z (zainstalowaną aplikacją na której będzie odbywała się rywalizacja). W czasówce będzie można sprawdzić się w godzinach otwarcia sklepu Tomar Sport (pon-pt 11-19, sob. 10-16)


Uczestnik zobowiązany jest do zabrania na zawody ze sobą stroju sportowego (kolarskiego),  ręcznika i roweru z czystym napędem (łańcuch, kaseta, korba). 

Uwaga! Dysponujemy bębenkiem trenażera tylko na kasetę Shimano 10/11/12rz Jeśli w swoim rowerze posiadasz kasetę Sram/Campagnolo, daj znać nam wcześniej!

 

Wyniki:

Kat. kobiet:

1. Joanna Kalman 13;52
2. Diana Huczkowska 14;44
3. Anna Konieczna 14;55

Kat. mężczyzn:

1. Marcin Trojanowski 12;21
2. Mariusz Cukierski 12;30
3. Paweł Pajdak 13;13
4. Tomasz Franczyk 13;16
5. Bolesław Kasperek 13;51
6. Sylwester Sobieszczański 14;03
7. Konrad Błasiński 14;10
8. Artur Łabądź 14;43
9. Kamil Herchel 14;52
10. Łukasz Zacharewicz 15;10
11. Mateusz Wójcik 16;07
12. Kamil Wereszczyński 16;20

 

***

Regulamin “Kwadrans w piekle” w Tomar Sport

Cel imprezy:

 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa E-sport i platformy ZWIFT
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku
 3. Wyłonienie najszybszej kobiety oraz mężczyzny wśród uczestników
 4. Promocja sportu rowerowego w Krakowie
 5. Promocja Tomar Sport

Organizator

Organizatorem wydarzenia jest TOMAR SPORT Sp. z o.o

 1. Klasztorna 31, 31-979 Kraków

NIP: 678 315 09 47

KRS: 0000507700


Osoba koordynacyjna
Jakub Obitko 

j.obitko@tomarsport.pl

Czas i miejsce

Zawody będą odbywać się w Tomar Sport w Krakowie na ulicy Klasztornej 31 Od 13 lutego do 4 marca włącznie. W czasówce będzie można sprawdzić się w godzinach otwarcia sklepu Tomar Sport (pon-pt 11-19, sob. 10-16)

Zgłoszenia

Osoby chętne dokonują zgłoszenia poprzez rezerwacje terminu na stronie: https://outlook.office365.com/owa/calendar/TrenaerowarywalizacjawTomarSport@tomarsport.pl/
Możliwe także zarezerwowanie terminu telefonicznie

Dodatkowym wymogiem jest założenie konta w systemie Tomar Bike Care https://sklep.tomarsport.pl/pl/p/Tomar-Bike-Care/5344 (możliwość założenia na miejscu w sklepie)

Organizator dla każdego z uczestników przewiduje godzinę (1 godzinę) czasu która uczestnik poświęca na zmierzenie i zważenie się, rozgrzewkę, próbę czasową oraz rozjazd po wysiłku. 


Opis rywalizacji

Rywalizacja odbywa się na w specjalnie wyznaczonej i przygotowanej strefie w sklepie Tomar Sport przy ul. Klasztornej 31 w Krakowie.
Organizator zapewnia sprawny trenażer, wentylator,  telewizor, laptopa podłączonego do internetu z  (zainstalowaną aplikacją na której będzie odbywała się rywalizacja) 


Uczestnik zobowiązany jest do zabrania na zawody ze sobą stroju sportowego (kolarskiego),  ręcznika i roweru z CZYSTYM napędem (łańcuch, kaseta, korba)

Rywalizacja odbywa się na trasie w aplikacji ZWIFT na trasie Hilly Route (9,1km)  w formule jazdy na czas ze startu lotnego.
Czas mierzony jest wewnątrz aplikacji na wyznaczonym segmencie oraz analogowo przez sędziego - stoperem)
Start i metę rywalizacji wyznacza baner w aplikacji.
Czas który będzie brany pod uwagę to czas segmentu Hilly Loop w aplikacji ZWIFT
Sędzia przed rywalizacją zobowiązany jest sprawdzić czy w aplikacji ustawiony jest podstawowy rower czasowy (Zwift TT), f koła (Zwift 32mm carbon), czy trenażer jest właściwie skalibrowany (spindown) oraz dopilnować ustawienia aktualnej wagi i wzrostu uczestnika w aplikacji. Wszystkie w.w. procedury są obligatoryjne i wymagane w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu czystej rywalizacji w myśl reguł fair play oraz zasad ZWIFT ANTY DOPING AGENCY (dalej nazywane ZADA)
Trainer difficulty ustawione domyślnie na 50%


Organizator zapewnia pomieszczenie z prysznicem i miejscem na przebranie się i pozostawienie rzeczy.

 1. Uczestnik po przebraniu się i zamontowaniu przez pracownika sklepu jego roweru na trenażerze dokonuje pomiaru wzrostu z pomocą pracownika oraz ważenia na wadze dostarczonej przez organizatora. 
 2. Pracownik/sędzia wpisuje aktualne dane zawodnika do aplikacji (wzrost, waga)

 3. Zawodnik dokonuje 15-25 minutowej rozgrzewki po której resetowana jest aplikacja i ustawiana trasa HILLY ROUTE 
 4. Po załadowaniu mapy uczestnik ma kilkaset metrów na rozpęd, po przekroczeniu banera rozpoczyna się pomiar czasu
 5. Zadaniem uczestnika jest przejechanie odcinka w jak najkrótszym czasie

 6. Po przekroczeniu mety i zatrzymaniu pomiaru czasu sędzia/pracownik zapisuje czas na tablicy z wynikami oraz w pliku stworzonym na komputerze
 7. Uczestnik ma 5-10 minut na ostudzenie po czym udaje się pod prysznic i przebrać się, w tym czasie pracownik sklepu demontuje jego rower z trenażera i szykuje stanowisko dla kolejnego zawodnika

W przypadku defektu lub awarii sprzętu/aplikacji zawodnikowi przysługuje możliwość dodatkowej próby

Komisja sędziowska

W skład komisji sędziowskiej wchodzi:

 • Jakub Obitko 

Kategorie
1.Rywalizacja odbywa się z podziałem na kategorie dla kobiet i mężczyzn
2.Brak podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnictwo

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają osoby:
1. Które ukończyły 18 lat

 1. Dopuszcza się do startu zawodników i zawodniczki niepełnoletnich, warunkiem ich startu jest wyrażenie przez Opiekuna Prawnego pisemnej zgody, zgodę należy dostarczyć do sklepu w dniu startu.
  3. Nie odbywają kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących 
 2. Zawody są dedykowane dla amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters, junior, junior młodszy oraz zawodnicy z licencją elity/u23
 3. Każdy z uczestników może podchodzić do próby dowolną liczbę razy, warunkiem jest wcześniejsza rezerwacja terminu.

Wyniki

 1. Wynik zostaną opublikowane na stronie https://sklep.tomarsport.pl/ oraz na Facebooku po zakończeniu rywalizacji ( w ostatni jej dzień po podsumowaniu przez komisję sędziowską oraz weryfikację procedur z każdego dnia zgodnie z zasadami ZADA)
 2. Podsumowanie najlepszych czasów z każdego dnia będzie pojawiać się codziennie na Facebooku Tomar Sport
 3. Końcowe wyniki pojawią się z podziałem na kategorie wiekowe
 4. Czas w wynikach podawany będzie w formacie mm:ss,ms
 5. W przypadku takich samych wyników na podium organizator przewiduje dogrywkę (termin do uzgodnienia z osobami zainteresowanymi)

Nagrody

Organizator przewidział nagrody dla 3 najszybszych kobiet i 3 najszybszych mężczyzn. Łączna pula nagród 2000 złotych.
Fundatorem nagród jest dystrybutor marki Elite - Shimano Polska

Kary i protesty 

Protesty do Sędziego Głównego można składać na adres ; w formie email na adres sędziego głównego ( j.obitko@tomarsport.pl ) do 24h od ogłoszenia oficjalnych wyników.


Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Uczestnika przez Sprzedawcę, podanych przez Uczestnika w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Uczestnika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Uczestnika podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Uczestnikiem a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przystanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Uczestnika;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. fRODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 7. W celu realizacji swoich praw, Uczestnik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rywalizacji.
 2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność 
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
 5. Każdy z uczestników zgłaszający się do rywalizacji oświadcza znajomość regulaminu, który zawarty jest w opisie wydarzenia i oświadcza że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w rywalizacji 
 6. Start w rywalizacji równoznaczny jest ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu. 
 7. Uczestnicy podczas i po rywalizacji zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów oraz innych pracowników sklepu oraz pozostałych uczestników rywalizacji. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych na platformie Zwift znajdują się na stronie https://support.zwift.com/en_us/terms-of-service-for-users-in-europe-ryVA3WpbB

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Tomar Sport

https://sklep.tomarsport.pl/politykaprywatnosci

Regulamin TBC (Tomar Bike Care) https://sklep.tomarsport.pl/pl/i/Regulamin-TBC/29

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium